Farlig avfall

Finnmark Gjenvinning samler inn, mottar og mellomlagrer farlig avfall. Vi tar imot både væske og stykkgods fra bedrifter og private i Alta, men kan også hente i hele Finnmark og Nord-Troms.

All innhenting og transport av farlig avfall foretas i henhold til gjeldende ADR-reglement. Mottatt avfall blir gjenvunnet, destruert og sluttdisponert i henhold til krav fra myndighetene om godkjent sluttbehandling av farlig avfall.

tjeneste farlig avfall