Om oss

Finnmark Gjenvinning ble stiftet 1.7.1998 og eies av Franzefoss Gjenvinning AS (50%) og Wergeland Halsvik AS (50%).

Vi driver med innsamling, mottak og mellomlagring av farlig avfall og beslektet virksomhet. Vi behandler også avfall fra oljevirksomhet i Barentshavet. Finnmark Gjenvinning har Finnmark, Troms og Nordland som markedsområde, med Finnmark som hovedmarked.

Finnmark Gjenvinnings virksomhet er konsesjonsregulert i henhold til forskrifter og avtaler fastsatt av Miljødirektoratet og med tillatelse til virksomhetsutøvelse gitt av Fylkesmannen i Finnmark. Selskapet er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

om oss

 

Ansatte

Daglig Leder
Roger Kjellmann
Administrasjon
Jenny Marie Thomassen
Sjåfør / Produksjon / Operatør / Offshore
Kim Roger Lorentzen
Produksjon / Operatør / Offshore
John Erik Børstrand