Kaks- og slopbehandling

Finnmark Gjenvinning jobber på lag med oljeindustrien i Barentshavet, og utfører alle typer tankvask både landbasert og offshore. I tillegg tømmer og vasker vi tanker i lukkede rom innen oppdrettsnæringen og håndterer og mottar smittefarlig avfall fra helsevesenet.

Vi utfører befaring, oppmøte og veiledning for håndtering av farlig avfall, og utarbeider miljøavtaler for alle typer bedrifter.

tjeneste kaks slopbehandling