Tømming av utskillere, sandfang og kummer

Finnmark Gjenvinning kontrollerer, tømmer og vasker oljeutskillere, bensinutskillere, septikkummer, sandfang og slam både inne og ute.

Våre slamsugebiler er kombibiler som er utstyrt med både spyle- og sugeaggregat. Tankbilene våre er ADR-godkjente og har stor sugekapasitet. De kan suge ved hjelp av tre forskjellige slangestørrelser, noe som gjør de til svært allsidige biler som kan benyttes til en rekke forskjellige sugeoppdrag.

Vi utfører:

  • Tømming og rengjøring av lukkede tanker
  •  Oppsuging og ADR transport av brannfarlige væsker
  • Tømming av septiktanker, fett- og oljeutskillere, renseanlegg og industrislam
  • Tømming av sluk og sandfang
  • Rengjøring av tanker i alle typer og størrelser
  • Olje- og vannanalyse
  • Gassmåling
  • Tetthetsprøving
  • Ultralydmåling
tjeneste tomming utskillere sandfang