Offshore og rederi

Vi behandler forurenset vann, slop, mud og kaks fra oljeselskaper og rederier. Vi benytter oss av termiske, biologiske og kjemiske renseprosesser til å gjenvinne avfallet tilbake til vann og olje. Vannet slippes ut i sjøen igjen, oljen er godkjent som energibærer og gjenværende tørrstoff går til deponi.

Vi tilbyr også suge- og spyletjenester for tømming av utskillere og tanker, og tankrengjøring av skip, oljerigger og landbaserte virksomheter.

tjeneste offshore rederi